GENEALOGIE WOBBES

Alhoewel de voorouders van de familie te traceren zijn tot in de 17e eeuw begint de geschiedenis van de familie Wobbes in 1811. Het is de tijd van Napoleon. Iedere burger moet zich laten registreren met een geslachtsnaam. Zo ook Folkert Jannes. Hij kiest de familienaam Wobbes. Waarom hij juist deze naam kiest is niet duidelijk maar misschien heeft hij nog geweten dat zijn overgrootmoeder Wijtske Wobbes heette. Zijn broers en zusters kiezen allemaal andere familienamen zoals Van Dijk(en) en Van der Veen. Folkert is de enige man die de naam Wobbes aanneemt. Alle mensen met de familienaam Wobbes hebben hun naam aan hem te danken.

Akte van naamsaanneming

Uit bovenstaande akte blijkt dat Folkert op 30 december 1811 vijf kinderen heeft: Louw, Grietje, Gooitzen, Grietje en Jannes. Wat meteen opvalt is dat twee dochters dezelfde naam hebben. Dit is geen vergissing. De oudste dochter Grietje is vernoemd naar haar oma Grietje Folkerts, de moeder van Folkert. Terwijl de jongste Grietje vernoemd is naar haar oma Grietje Sjoeks Jongsma, de moeder van Claaske Clases. Gooitzen is geen zoon van Folkert. Hij is de zoon van Claaske Clases, zijn biologische vader is niet bekend. Maar omdat zijn moeder is gehuwd met Folkert krijgt hij ook de familienaam Wobbes. Uiteindelijk hebben Louw en Gooitzen nageslacht en wordt duidelijk waarom er twee niet aan elkaar verwante families zijn ontstaan met de naam Wobbes.

FOLKERT JANNES WOBBES, geboren Grootegast, tussen 1764-1767, arbeider, overleden Surhuisterveen (huisnr. 54), 28 januari 1828. Gehuwd 1) op 5 juni 1791 te Noordhorn met ANKJE LOUWES, geboren Grijpskerk, 18 maart 1759, overleden [1793/94]. Dochter van Louwe Fockes en Janke Pieters. Gehuwd 2) op 25 mei 1795 te Surhuisterveen met CLAASKE CLASES (ook wel Claaske Goitzens Jongsma), geboren Ee, februari 1768, arbeidster, overleden Surhuisterveen, 9 juni 1815. Dochter van Klaas Pieters en Grietje Sjoeks Jongsma.
Uit het eerste huwelijk:
1.Louw Folkerts Wobbes. (ga naar voorgeslacht van Louw)
2.Grietje Folkerts Wobbes, geboren Grijpskerk, 19 juni 1792, gedoopt aldaar, 12 augustus 1792, boerenmeid en arbeidster, overleden Zuidhorn, 12 juli 1865. Gehuwd op 26 december 1811 te Zuidhorn met Hindrik Jans Hekkema, geboren Noordhorn, 27 april 1788, boerenknecht en arbeider, overleden Zuidhorn, 25 december 1838. Zoon van Jan Ennes en Grietje Hendriks. Kinderen: Grietje, Anne, Jan, Enne, Louwe, Martha, Anna. Hoewel Grietje in de akte van naamsaanneming de familienaam Wobbes heeft gekregen komt zij in de registers niet met die naam voor. Zij komt alleen voor met haar patroniem. Haar ouders worden vaak als Folkert Jans en Auktje of Ankje Louwes genoemd.
Zoon van Claaske Clases, de vader onbekend:
3.Gooitzen Folkerts Wobbes. (ga naar voorgeslacht van Gooitzen)
Uit het tweede huwelijk:
4.Jannes Folkerts, geboren Surhuisterveen, 17 november 1797, gedoopt 17 december 1797, overleden voor 5 maart 1806.
5.Grietje Folkerts, geboren Surhuisterveen, 1 mei 1801, gedoopt 30 mei 1801, overleden voor 27 oktober 1802.
6.Grietje (Margaretha) Folkerts Wobbes, geboren Surhuisterveen, 27 oktober 1802, gedoopt 21 november 1802, arbeidster, overleden in het huis staande aan de wal bij de molenstraat te Steenwijk, 12 juni 1865. Ongehuwd samenwonend met Sebastianus Franciscus Masson, gedoopt Arnhem, 26 juni 1797, (getuigen bij deze RK doop waren Sebastianus Piednoir en Juliana Senilla), kleermaker, woonachtig te Surhuizum en later in de Neerwoldstraat te Steenwijk, overleden aldaar, 30 juni 1844. Zoon van Franciscus Masson en Cornelia Lakerman (Petronella Lacremente). Kinderen: Johannes Franciscus, Franciscus, Nicolaas Franciscus, Frans, Johannes Franciscus.
Grietje laat op 5 augustus 1853 een akte opstellen door de notaris waarin zij verklaart dat Johannes Franciscus haar natuurlijke zoon is. De reden hiervoor ligt in het feit dat haar zoon als Johannes Franciscus Masson wil trouwen maar formeel niet gerechtigd is die geslachtsnaam te dragen. Omdat Sebastianus Franciscus Masson, de geboorte van Johannes Franciscus (Surhuizum, 9 juli 1826) heeft aangegeven, en daarbij heeft verklaard hem te erkennen als zijn natuurlijke zoon, is dit door de verklaring van Grietje toch mogelijk. Op 10 november 1853 huwde Johannes Franciscus Masson met Petronella Beljaers te Kampen. Zij is een dochter van Adriaan Beljaers en Adriana van Ginneke en geboren te Geertruidenberg d.d. 24 december 1825. Bij de huwelijksvoltrekking is haar moeder aanwezig die op dat moment hertrouwd is met Josephus Magorus, haar vader is eerder overleden. Verder verklaart het bruidspaar een dochter te hebben genaamd Margaretha Maria, die geboren is te Kampen d.d. 15 augustus 1853, en haar als hun wettig kind te erkennen. Johannes oefent het beroep van schilder uit. (klik hier voor een fragment genealogie Masson)
7.Jannes Folkerts Wobbes, geboren Surhuisterveen, 5 maart 1806, gedoopt 20 april 1806, overleden aldaar, 2 april 1815.